2006-11-24

Over het debacle van de exit-polls

Een nabeschouwing over de missers in de exit-polls bij zowel RTL als NOS is te vinden in:
"[... ] Laat de peilers alleen nog uitspraken doen over ruwe electorale bewegingen. Die blijken voorspelbaar op grond van peilingen. Exacte zetelaantallen zijn – mogen we vaststellen – zelfs met 26.000 onderzochte personen lastig in kaart te brengen.

En misschien moeten De Hond en TNS Nipo de volgende keer hun uitkomsten optellen en delen door twee. In dat geval zouden ze het woensdag namelijk behoorlijk goed hebben gehad."

Technorati Tags: ,