2007-06-11

CIA budget data in Powerpoint code

Het budget van de CIA is geheim.Vandaar ook dat in onderstaande slide uit een Powerpoint presentatie van een medewerker van de dienst geen cijfers zichtbaar zijn.


De broncode - die tot voorkort online stond - echter bevat wel expliciete gegevens. Hieruit kon worden afgeleid dat het CIA budget 60 miljard dollar bedraagt (25% meer dan tot tot dusverre werd aangenomen).


via: Lack of Intelligence Reveals U.S. Intelligence Secrets Through MS Powerpoint - Ministry of Tech - The Best of Tech
Technorati Tags: , , , , ,