2007-06-04

Linus Torvalds talking about Source Code Management (video)

Interessant om Linus Torvalds, de geestelijke vader van de Linux kernel en nog steeds prominent betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Linux code, te horen praten over source code management: