2007-07-17

Birds & Their Color Palettes


(Web)designers gaan meestal uit van een zorvuldig samengesteld kleuren palet. Een collectie kleurenpaletten uit de natuur, en wel van vogels, vinden we in: