2007-07-20

Staten-Generaal Digitaal

De Koninklijke Bibliotheek heeft een begin gemaakt met het online zetten van officiële politieke archieven:
U vindt hier alle Handelingen, Kamerstukken en Aanhangsels van 1 januari 1990 tot 1 januari 1995. Het complete materiaal vanaf 1814 wordt in de periode tot 2010 stap voor stap aan deze website toegevoegd.
via: Webwereld | Eerste deel Nederlandse politiek online gearchiveerd