2007-08-19

Bytes and More


Eerst was er de Bit, toen de Byte, een Kilobyte leek veel maar al gauw kwam de Megabyte en toen de Gigabyte. Met het oog op de toekomst is hier het volledige overzicht:
  • Bytes (8 Bits)
  • Kilobyte (1024 Bytes)
  • Megabyte (1024 Kilobyte)
  • Gigabyte (1024 Megabyte)
  • Terabyte (1024 Gigabyte)
  • Petabyte (1024 Terabyte)
  • Exabyte (1024 Petabyte)
  • Zettabyte (1024 Exabyte)
  • Yottabyte (1024 Zettabyte)