2007-05-24

De Macht van de Media

Eindelijk hebben ze het het door:
Tweederde van de Kamerleden vindt dat de media te veel macht hebben en de helft denkt ook dat zij bepalen welke thema’s in Den Haag belangrijk zijn. De politiek zelf zou daar nog maar weinig greep op hebben. Ruim eenderde meent bovendien dat parlementaire journalisten in hun werk gedreven worden door het verlangen zelf macht uit te oefenen.
Technorati Tags: , , , ,