2007-05-28

Google Calendar SMS alert

Laat je wekken of aan een afspraak herinneren met een sms-je van Google. Hoe dat gaat lees je op: